Een vitale Dorpskern van Zoeterwoude

De Dorpskern van Zoeterwoude is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De openbare ruimte is fors vernieuwd en aangepakt. Ook in Zoeterwoude gaan we voor een toekomst met een economisch vitale Dorpskern en een duidelijke sociaalculturele functie op het plein.

 Veranderend consumentengedrag en de financiële crisis hebben de afgelopen periode ook voor ondernemers duidelijk impact gehad. Regionaal wordt er gewerkt aan een retailvisie, om gezamenlijk beleid vast te stellen voor een toekomstbestendige detailhandel.

Ook lokaal zijn we aan de slag. De gemeente neemt in dit proces een faciliterende en waar nodig regisserende rol op zich.  Monique Plantinga van Preneurl. bv is aangetrokken als specialist, om een proces in gang te zetten dat moet leiden tot een gezamenlijk (meerjarig) Plan van Aanpak. De eerste stap die is gezet, is een inspiratie- en brainstormavond met een groep stakeholders, die is gehouden op 26 januari jl. De groep van deelnemers was een gevarieerde afspiegeling van Zoeterwoudse ondernemers, bewoners, eigenaren, instanties, politici en betrokkenen.

Tijdens die sessie werd onder andere gesproken over positionering en kernwaarden van het dorpscentrum, branchering, promotie, duurzaamheid en samenwerking.

Recent is de werkgroep opnieuw bij elkaar geweest. Er is gesproken over acties voor de korte, maar ook voor de langere termijn. Een volgende stap is een avond, die in april wordt georganiseerd. Er zal dan o.a. aandacht zijn voor de regionale retailvisie, maar vooral ook voor ondernemers en eigenaren.

De presentatie van de inspiratie- en brainstormsessie ook lezen? Stuur dan een mailtje (a.de.gans@zoeterwoude.nl).  Ook ideeën, vragen en inspiratie van uw kant zijn welkom!

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.