Wat gaat er gebeuren in Zoeterwoude? Over het waarom van de Pilot Omgevingsplan Landelijk Gebied

Volgende week zijn de eerste inloopmomenten over het Omgevingsplan Landelijk Gebied. Recent is ook het online platform ‘Wat gaat er gebeuren in Zoeterwoude?’ gelanceerd. Meedenken en meepraten tijdens deze pilot kan dus op verschillende manieren!

Waarom eigenlijk deze pilot? Er zijn meerdere redenen om met deze pilot aan de slag te gaan. De eerste is de invoering van de Omgevingswet in (naar verwachting) in 2018. Met deze wet wordt beoogd de regels voor ruimtelijke projecten te vereenvoudigen en te bundelen. De overheid wil het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. Niet alleen de regels worden verminderd en vereenvoudigd, de Omgevingswet brengt ook een andere manier van werken met zich mee. Alle relevante belangen moeten vroegtijdig in het proces worden betrokken, zoals dat mooi wordt geformuleerd. Met die andere werkwijze zijn we in Zoeterwoude druk bezig. De pilot is daar een voorbeeld van. Het gaat niet om inspraak, het reageren op voorstellen vanuit de gemeente die er al liggen. Het gaat om meepraten – en denken vooraf. Zowel over de inhoud van het nieuwe Omgevingsplan als over bestaande regels.

Een andere reden is dat er verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn waar te nemen. Die trends zijn bijvoorbeeld het multifunctionele karakter van het landelijk gebied (afname aantal agrarische bedrijven en toenemende recreatie, natuurontwikkeling etc.), schaalvergroting van agrarische bedrijven en de rol van technologische innovaties. Over deze trends is eerder een gedegen studie verschenen met als titel ‘Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied’, geschreven door Alterra van Wageningen UR.

Een derde reden is participatie. Ik schreef al over de manier van werken volgens de Omgevingswet. Het huidige coalitieakkoord van Zoeterwoude heet ‘Dichtbij en verantwoordelijk’. Het gaat dan over met u als inwoner en ondernemer communiceren, op verschillende manieren, op verschillend momenten en met een verschillende insteek. Zowel fysiek als online. Daarom ook het onlineplatform ‘Wat gaat er gebeuren in Zoeterwoude?’ De ondertitel van die site is niet voor niets: ‘Dat willen we graag van u horen!’

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.