Bijen en biodiversiteit (4)

Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder

In eerdere blogs schreef ik al over diverse activiteiten die plaatsvinden rond de bij. Gemeente Zoeterwoude werkt in Groene Cirkel Bijenlandschap met heel veel partijen samen aan een bloemrijk netwerk dat (wilde) bijen voldoende voedsel en nestgelegenheid biedt en het landschap aantrekkelijker en kleurrijker maakt. Het bijenlandschap levert daarmee een bijdrage aan biodiversiteit.

In deze blog ga ik wat dieper in op deze term. Vervolgens maak ik dat concreet door de vertaling te maken naar het bijenlandschap.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip. Het is de term die gebruikt om de soortenrijkdom op aarde mee aan te geven. Biodiversiteit gaat dus over soortenrijkdom , over verschillende soorten bloemen, planten en dieren. Het gaat tegelijkertijd om meer, om de sbiodiversiteitamenhang van soorten met elkaar en hun leefomgeving. Deze ecosystemen leveren schone lucht, waterberging, opvang van CO2, bestuiving van ons voedsel en ruimte voor ontspanning. Onmisbaar voor een gezonde leefomgeving!

Wereldwijd staat biodiversiteit onder druk. Door menselijk handelen: door bebouwing en verkeer, door intensief gebruik als landbouwgrond, door klimaatverandering. Zowel nationaal als internationaal is het beleid er op gericht om ongewenste veranderingen in de soortenrijkdom tegen te gaan. Dat gebeurt onder andere met natuurbeschermingsbeleid, bijvoorbeeld door het aanwijzen van beschermde gebieden. Meer en meer komen we tot het inzicht dat alleen het in standhouden van beschermde gebieden niet voldoende zekerheid bieden. Minstens net zo belangrijk is het om die gebieden via het tussenliggende landschap met elkaar in verbinding te brengen. Het inzetten op een groene infrastructuur levert daarmee een groter rendement op dan oplossingen die gericht zijn op één doel.

Bijenlandschap

De gemeente Zoeterwoude stimuleert biodiversiteit binnen en buiten de bebouwde kom. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bloemrijke bermen, stimuleren van biodiversiteit op bedrijventerreinen en deelname aan het platform Groene Cirkels. Groene Cirkels Bijenlandschap is alweer enkele jaren bezig als project. De kaart laat zien hoe via het bijenlandschap gebieden met elkaar in verbinding worden gebracht. Het gaat bij deze gebieden niet zozeer om beschermde natuurgebieden, maar het laat wel duidelijk zien op welke wijze biodiversiteit ondersteund kan worden. In de film die gemaakt is bij de opening van het Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder wordt ook helder aangegeven op welke wijze de bovengeschetste werkwijze uitpakt.

Voor degenen die meer over de resultaten van het bijenlandschap willen weten: Eerder dit jaar is er over de periode april 2015 -maart 2017 een evaluatie geschreven.

Delen:

One Reply to “Bijen en biodiversiteit (4)”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.