Basis in Balans – Natuurlijke Leefomgeving 2040

Basis in Balans – Natuurlijke Leefomgeving 2040

Zorg voor landschap. Dat is de titel van een rapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving in november 2019 publiceerde. Landschap is vaak een sluitpost in het omgevingsbeleid. Het landschap is de afgelopen decennia sterk veranderd. In de komende jaren blijven ontwikkelingen als woningbouw, infrastructuur, energietransitie en klimaatadaptatie grote gevolgen hebben voor het landschap. Inwoners, politici en beleidsmakers maken zich daar terecht zorgen over. De vraag is: is de basis in balans?

Een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant in een economisch vitale regio. Daarover gaat ‘Basis in balans. Natuurlijke leefomgeving Hart van Holland 2040’. Focus van in het rapport is het versterken van de natuurlijke leefomgeving.

basis in balans

Basis in balans gaat over biodiversiteit, landschap, groen, water en bodem. Dat zijn complexe, met elkaar samenhangen onderwerpen. Als basis neemt het rapport de landschappelijke rijkheid. In de regio is een verscheidenheid én nabijheid van zeer verschillende landschappen. Die landschappen zijn duinen, strandwallen, plassengebied, veenweide, droogmakerij en Oude Rijn.

Basis in balans biedt een visie op onze natuurlijke leefomgeving, die schuurt met de manier waarop we daar in de afgelopen decennia tegen aan hebben gekeken. Het landschap heeft het immers vaker tegen de verstedelijking moeten afleggen dan andersom. Of om het anders te zeggen: we zijn van ‘rood in groen’ naar ‘groen in rood’ gegaan.

Schurende visie

De visie schuurt. Hij heeft een conserverend element in zich (‘neem de rijkdom aan identiteiten als basis’). Tegelijkertijd biedt de visie ook aanknopingspunten voor ontwikkelingen in de toekomst. De visie is dan ook geen eindstation, maar een tussenstation. Een tussenstation naar de toekomst. ‘Basis in balans’ is dan ook te gebruiken als een werkdocument. Om met elkaar aan de slag te gaan. Om samen de natuurlijke leefomgeving te versterken.

Als de basis in balans is, hebben de overige uitdagingen grond onder de voeten.

Het volledige stuk, met de diverse bijbehorende rapporten, vindt u hier.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.