Grote Polder Zoeterwoude: voorbeeld voor andere bedrijventerreinen

Grote Polder Zoeterwoude: voorbeeld voor andere bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude is een voorbeeld van een groen, duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein. Met het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein heeft het terrein een biodiverse, kleurrijke inrichting. Essentieel voor het succes van dit project is: samenwerking. In diverse publicaties en films wordt het project als voorbeeld gebruikt.

Al jarenlang werkten de ondernemers van het bedrijventerrein en de gemeente Zoeterwoude goed samen in BIZ Grote Polder. Die samenwerking zorgde ervoor dat deelname aan Groene Cirkel Bijenlandschap een succes werd. Hoe die samenwerking vorm kreeg, lees je hier.

Voorbeeld

In de serie ’12 x groener’ over de verandering naar een natuurinclusieve samenleving van De Groene Stad is ‘Grote Polder’ als één van de twaalf voorbeelden opgenomen. Klik hier voor de film op YouTube.

De Stichting Steenbreek heeft een boeiend boekje uitgegeven. De titel daarvan is ‘Groene gezonde bedrijventerreinen‘. Er staan allerlei inspirerende voorbeelden en tips in. Ook over Bedrijventerrein Grote Polder.

Geleerde lessen

In het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein stond soortenrijkdom centraal. Het hoofddoel van het project was om het leefgebied van bijen en zweefvliegen te vergroten. Dat is gelukt. De resultaten worden bijgehouden tweejaarlijkse metingen. Tegelijkertijd zijn er uit het project lessen te trekken. De eerste les is om rekening te houden met klimaatverandering. Doordat de klimaatverandering snel gaat, zijn niet alle vaste planten even geschikt. Zo moeten de ondernemers tijdens drogere zomers meer water geven. Door tegelijk maatregelen op het gebied van klimaatbestendigheid en soortenrijkdom te doen, kun je daarmee in de toekomst kosten besparen. Ook is het goed om rekening te houden met de grote hoeveelheid kabels en leidingen. Die zitten immers, zeker op bedrijventerreinen, vaak in de grond. Lees daarover meer op deze website.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.