Over Ton

Als ondernemer houd ik me vanuit de invalshoek landschap bezig met een aantal thema’s.

In de loop van 2017 ben ik gekozen tot voorzitter van de CDA Bestuurdersvereniging afdeling Zuid-Holland. Ook ben ik actief betrokken bij het CDA Duurzaamheidsnetwerk.

Ik ben bestuurslid van de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden. Deze stichting organiseert onder andere een jaarlijkse herdenking van de jodenvervolging in Leiden. Zie voor meer informatie de website.

Loopbaan Ton de Gans

Vanaf 10 april 2014 was ik wethouder voor het CDAwethouder Ton de Gans in Zoeterwoude. In de periode 2014 – 2018 was mijn portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Wonen, Recreatie, Cultuur, Groene Hartbeleid.

Tijdens mijn tweede termijn hield ik me bezig met Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Energietransitie, Afval, Groene Hartbeleid en Financiën. Op 20 en 21 april 2022 nam ik afscheid.

Loopbaan Ton de Gans

Voordat ik wethouder werd, was ik in de periode 2010 -2014 politiek actief, eerst als raadslid, daarna als fractievoorzitter. In de periode daarvoor heb ik een aantal jaren  deel uitgemaakt van het bestuur van de lokale CDA-afdeling.

Na mijn studies (HEAO Management, Economie en Recht aan de Hogeschool Haarlem en Politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) ben ik aan de slag gegaan bij een lokale Rabobank. In 2004 ben ik als zelfstandige (zzp-er) verder gegaan.

Vanuit mijn bedrijf Jada Coaching & Consultancy deed ik tijdelijke opdrachten bij banken. Ook verzorgde ik workshops, trainingen en coaching, die te maken hebben met het begeleiden van veranderingen op het persoonlijke en op het organisatievlak. Een aantal jaren had ik samen met collega Marieke Jellema een coachingsbureau, dat zich specifiek richtte op predikanten, PastoRaad. Het motto van die activiteiten was: De predikant begeleidt mensen, wie begeleidt de predikant?

Voordat ik wethouder werd, was ik in de periode 2010 -2014 politiek actief, eerst als raadslid, daarna als fractievoorzitter. In de periode daarvoor heb ik een aantal jaren  deel uitgemaakt van het bestuur van de lokale CDA-afdeling.

Na mijn studies (HEAO Management, Economie en Recht aan de Hogeschool Haarlem en Politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) ben ik aan de slag gegaan bij een lokale Rabobank. In 2004 ben ik als zelfstandige (zzp-er) verder gegaan.

Vanuit mijn bedrijf Jada Coaching & Consultancy deed ik tijdelijke opdrachten bij banken. Ook verzorgde ik workshops, trainingen en coaching, die te maken hebben met het begeleiden van veranderingen op het persoonlijke en op het organisatievlak. Een aantal jaren had ik samen met collega Marieke Jellema een coachingsbureau, dat zich specifiek richtte op predikanten, PastoRaad. Het motto van die activiteiten was: De predikant begeleidt mensen, wie begeleidt de predikant?